100 fel – RFSL:s debattbok

Bokens titel: 100 fel (i ”Om könets existens”)
Författare: Cal Orre & Edward Summanen
Förlag & år: RFSL, 2021
Antal sidor, e-bok/PDF: 142

Handling
RFSL har läst Kajsa Ekis Ekmans bok “Om könets existens –
tankar om den nya synen på kön” utgiven på bokförlaget Polaris i april 2021.
Boken är ren opinionsbildning som presenteras som fakta.
Men “faktan” är till stor del inkorrekt.
RFSL har hittat många felaktigheter i Ekmans bok. Många är rena
faktafel, andra är citat som Ekman återgett inkorrekt eller delar
av citat som utelämnas, och rapporter som feltolkas. Det rör även
felaktigheter i form av att central kunskap och forskning utelämnas
eller att en skev bild ges då Ekman har valt bort avgörande
information. I vissa fall rör felaktigheterna att Ekman presenterar sin
åsikt som en objektiv sanning, att hon använt opålitliga källor eller
att hon väljer att misstolka ett budskap som hon sedan framför till
läsaren. Läsaren blir på detta sätt vilseledd och får en inkorrekt bild
av samtiden samt inte minst av transpersoners livsvillkor.
“Om könets existens” ger negativa konsekvenser på flera plan: den
sprider felaktiga uppgifter om hur könsbekräftande vård fungerar.
Den tecknar en nidbild av transpersoner och närstående. Den skapar
en polariserad debatt som inte är konstruktiv på något plan. Den
väcker obehag och förstärker minoritetsstress hos transpersoner.
Här, i vår egen debattbok, listar vi 100 felaktigheter i Kajsa Ekis
Ekmans bok “Om könets existens”. Vi hade kunnat hitta fler i
hennes 310-sidiga text, men vi valde att stoppa där.

Läst: Maj 2021
Recension
I våras kom boken ”Om könets existens” av Kajsa Ekis Ekman ut, och väckte omedelbart berättigade reaktioner! Den är full av felaktigheter, och hon ger uttryck för synpunkter som dessvärre kan bidra till att personer som redan svamlar runt i transfobins träsk får vatten på sin kvarn. Det hon främst åstadkommer med sin så kallade debattbok är att hon bidrar till att försämra tillvaron för redan utsatta transpersoner, genom att skänka transfoberna en rad argument de i sin begränsade tankevärld tar för sanningar. Därför är RFSL:s bok ”100 fel” så oerhört viktig! Författarna listar 100 felaktigheter i Ekmans bok, och förklarar på ett tydligt och informativt sätt hur fel Ekman har i den nidbild hon sprider med sin bok.
Att Ekman fick sitta i TV-soffor och oemotsagd tala för sina unkna transfobiska åsikter, är riktigt illa. Det är också ett av de starkaste skälen till att Cal Orres och Edward Summanens bok ”100 fel” är livsviktig för alla berörda.

Annons